Social Aspects of Education Administration

Vladimir G. Ermakov, Francisk Skorina Gomel State University

Recommended Citation:
Ermakov, Vladimir G. “Social aspects of education administration.” Social Phenomena. 2017  1(7), pp. 66-73.

(in Russian).

Abstract

The article points at the inadequate attention paid in administrative practice to the social aspects of education. Methodological problems of the complex description of the social environment are considered. The factors negatively affecting the stability of educational environment are analysed. The article proposes the methods of active pedagogical control of the state and dynamics of collective actions of students.

Keywords: management of educational processes, social aspects of education, social environment, collective action, stability, synergetics.

Открыть на весь экран

References:

 1. Arnold, Vladimir  I. “Matematika s chelovecheskim litsom.” [“Mathematics with a human face.”] Priroda 3 (1988): 23-27. (in Russian).
 2. Vygotsky, Lev S. Pedagogicheskaya psikhologiya. [Educational Psychology] Moscow: Pedagogika, 1991. (in Russian).
 3. Ermakov, Vladimir  G. “The control in the system of mathematical education: problems and ways of their resolution.” Mathematics in Higher Education 7 (2009): 95-108. (in Russian).
 4. Ermakov, Vladimir  G. “Functions and structure of tasks in local circulation of axiomatic theories.”  Izvestiya Gomelskogo gosudarstvennogo universiteta im. F. Skorinfy (2012): 45-52. (in Russian).
 5. Ermakov, Vladimir G. “Problemy, rezervy i metodologiya modernizatsii sistemy obrazovaniya na regional’nom urovne.” [“Issues, reserves and methodology of modernization of the education system at the regional level.”] Regions of Eurasia: strategies and mechanisms of modernization, innovative and technological development and cooperation: Proceedings of the 1st international scientific-practical conference, Moscow, Russia, 4-5 July, 2013. Moscow: RAN, INION, 2013. (in Russian).
 6. Ermakov, Vladimir G. “Vrednye sovety: Kak novatsiyami v sisteme obrazovaniya zablokirovat’ innovatsionnoe razvitie strany.” [“Bad advice: How innovations in the education system can block innovative development of the country.”] Rossiya: tendentsii i perspektivy razvitiya. Ezhegodnik 9 Vol. 2 (2014): 363-368. (in Russian).
 7. Ivanov, Valentin D. Rus’ iznachal’naya. [Primary Russia.]. Moscow: Sovremennik: Leksika, 1992.  Vol. 1 of Ivanov, Valentin D. Rus’ iznachal’naya. 2 vols. 1992. (in Russian).
 8. Ilyenkov, Evald V., and A. G. Novokhat’ko. Iskusstvo i kommunisticheskiy ideal: Izbrannye stat’i po filosofii i estetike. . [Art and the Communist ideal: Selected articles on philosophy and aesthetics.] Moscow: Iskusstvo, 1984. (in Russian).
 9. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. – 1989а. – № 3. – С. 119-154.
 10. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. – 1989б. – № 4. – С. 114-155.
 11. Sorokin, Pitirim A. Golod kak faktor. Vliyanie goloda na povedenie lyudey, sotsial’nuyu organizatsiyu i obshchestvennuyu zhizn‘. [Hunger as a factor. The influence of hunger on human behavior, social organization and social life.] Moscow: Academia & LVS 3, 2003. (In Russian).
 12. Taranov, Pavel S. Filosofiya soroka pyati pokoleniy. [Philosophy forty-five generations.] Moscow: AST, 1998. (in Russian).
 13. Cherepashchuk, Anatoliy M. “Lektsiya po astronomii o “Temnoy materii i chernykh dyrakh” akademik Cherepashchuk A.M.” [“Cherepashchuk A.M. course lecture on dark matter and black holes.”]. Web page. 10 March 2017 < https://www. youtube. com/watch?v=hZfKZ_Y139w>.
 14. Yakovenko, Surgey I. “Filosofiya nezamknutosti.” [“Philosophy of non-isolation.”] Voprosy filosofii 2 (1996): 41-50. (in Russian).